car

Vítejte na mých nových stránkách

Dnešním dnem byly spuštěny moje nové internetové stránky avepragueguide.cz.

Šanghaj

Historie

Z kdysi bezvýznamné rybářské osady se stalo město, které dnes patří mezi světové metropole.

Asi od poloviny 17. století to již bylo prosperující čínské město. Na významu však Šanghaj získala až s příchodem cizinců po 1. opiové válce r. 1842. Britové se tu usadili jako první a založili svou koncesi v  r. 1843. O pár let později je následovali Francouzi a Američané, kteří se pak s Brity v r. 1863 spojili a vytvořili tzv. International Settlement. Rusové - odpůrci bolševismu - se sem uchýlili po Velké říjnové socialistické revoluci. Jejich stopy najdeme ve francouzské koncesi. Japonci se tu objevili koncem 19. století a usídlili se ve finančně dostupné části města - čtvrti Hongkou. Na jejich přítomnost však Číňané neradi vzpomínají. Roku 1937 byla Šanghaj Japonci obsazena s tím, že po napadení Pearl Harbouru v r. 1941 Japonci vtrhli i do koncesí. 2. světová válka tak znamenala konec koncesí v Šanghaji.

Přestože je Šanghaj velmi moderní město, najdeme tu stále spoustu stop z doby rozkvětu koncesí ale i z dřívějšího období. Jsou to úžasné apartmánové komplexy ve stylu art déco, kostely různých vyznání, přepychové stylové vily, parky, ulice lemované platany (specielně sem dovezené Francouzi) nebo lilongy jako nový druh bytové výstavby pro Číňany, uprchlé do koncesí v době Taipingového povstání 1851 - 1864, aby zde našli ochranu.

Pokud ale chcete vidět něco typicky čínského, pak je to zahrada Yu ze 16. století, buddhistické chrámy Jing´an a Longhua nebo úzké uličky bývalého starého čínského města, kde se snad nezastavil čas.

 

Bund a okolí

Bund byl součástí britské koncese, založené r. 1843. Tato výstavní třída se táhla od řeky Suzhou Creek na severu (vlévá se zde do řeky Huangpu) až po dnešní Yan´an třídu na jihu. Zde byla později hranice s francouzskou koncesí. Na severním konci Bundu pak bylo sídlo britského konzulátu.  Bund to je přehlídka paláců tehdejších významných obchodních firem, bank, pojišťoven a hotelů. Tato skvělá architektura byla tehdy ukázkou převahy západní kultury. Zároveň tu šlo i o konkurenční boj, každý chtěl prostřednictvím architektury trumfnout toho druhého.

Za shlédnutí rozhodně stojí budova bývalého Šanghajského klubu z r. 1910 (původní budova byla postavena v r. 1863), v jehož zrekonstruovaných prostorách se dnes nachází hotel Waldorf Astoria.

I budova banky Hong Kong Shanghai Banking Corporation Building (HSBC) -  dnes Shanghai Pudong Development Bank - Vás ohromí nejen svou monumentální architekturou ale i svým interiérem.

Další zajímavé budovy jsou např. celnice, Peace hotel nebo Roosewelt House s největším vinným sklepem ve městě a restaurací s terasou, z které je překrásný výhled na Pudong.

Ale i "zákulisí" Bundu má co nabídnout. Je to např. budova China Baptist Publication Society Building, která je dílem zde velmi populárního a uznávaného slovenského architekta Ladislava Hudce.

Francouzská koncese

Francouzská koncese vzniká r. 1849 mezi britskou koncesí a starým čínským městem. Původní rozloha 66 ha se časem rozrůstá. V r. 1914 se rozšiřuje na 1000 ha. Francouzská koncese byla málo průmyslová. Dnes tu vidíme krásné vily a apartmánové domy ve stylu art déco, najdeme tu parky, kostely (např. 2 ruské ortodoxní kostely) a ulice osázené platany, které v létě nabízejí příjemný chládek. Nachází se zde spousta lilongů - specielních čtvrtí, tvořených řadovými domky. Začaly se stavět po r. 1851 pro Číňany, uprchlé do koncese před Taipingovým povstáním.

Bývalá Francouzská koncese má svou zvláštní atmosféru. Ve starých, historicky cenných vilách, se dnes nacházejí oblíbené restaurace, kluby a bary, je zde rušná třída Huaiai Lu, která kdysi byla svým způsobem zdejší Champs-Elysée Východu a která je i dnes známou obchodní tepnou s luxusními obchody. Velmi navštěvovaným místem je Xintiandi, což je zrekonstruovaný lilong, sloužící dnes jako zábavní centrum s restauracemi, bary, obchody a kavárnami. Je zde ale i možné si prohlédnout zařízený byt, abyste si udělali představu, jak tehdy Číňané - lépe situovaní - v koncesi žili.

Lilongy

V době Taipingového povstání  v letech 1951 - 64 utíkalo mnoho Číňanů do koncesí, aby se zde uchránili před Hong Xiuquanem, vůdcem tohoto povstání. Byl to velký nápor lidu a cizinci přemýšleli, jak tyto uprchlíky ubytovat. Nakonec se Britové inspirovali tzv. anglickým dělnickým řadovým domkem, který obsahoval určité prvky čínské tradiční architektury. Tak vznikly lilongy. Li znamená "sousedství" a long pak vyjadřuje "uličku". Po povstání se většina Číňanů opět přestěhovala do svých domovů ale lilongy zůstaly a s postupem doby se i měnila tvář těchto nově vzniklých obytných komplexů.

V Šanghaji dnes stále existuje nepřeberné množství lilongů a je to pořád velmi oblíbená forma bydlení.

Budhistický chrám Jing´an

Byl založen pod jiným jménem již roku 247 n. l. blízko řeky Suzhou Creek (přestěhován na dnešní Nanjing třídu zač. 13. století).

Jako mnoho jiných chrámů byl i Jing´an několikrát renovován anebo znovu vystavěn. Dnešní jméno dostal v r. 1008 a znamená Chrám klidu a míru. Bohužel klidu a míru udělalo konec Taipingové povstání (pol. 19. století), které s výjimkou jedné haly vše zničilo. Chrám byl však znovu postaven r. 1881, vše v duchu architektury dynastie Song. Za Kulturní revoluce (1966)  byl znovu vystaven nebezpečí. Revolucionáři ho vyplenili, vyhnali mnichy a prostory začaly sloužit jako výrobna plastů.

Jako budhistický chrám funguje tato stavba opět od r. 1985.

Chrám Longhua

Existence tohoto budhistického chrámu a pagody spadá již do 3. století n. l. Jméno bychom mohli přeložit jako Nádherný drak. Dá se říci, že i tento chrám podlehl zkáze Taipingového povstání v polovině 19. století a byl znovu vystavěn po r. 1899.

Naopak 40 m vysoká pagoda z období dynastie Song z 10. století, nebyla úplně zničená ale dnešní vzhled je důsledkem několika oprav. 

Tento chrám je nejen nejrozsáhlejší v Šanghaji ale také nejaktivnější co do výuky mnichů.

Yu Yuan - oáza klidu uprostřed města

Zahrada Yu (yuan znamená v překladu zahrada) byla založená císařským úředníkem Pan Yunduanem v r. 1559  pro svého otce, tehdy také císařského úředníka. Pozemek se nacházel na území starého čínského města, tedy byl chráněný městskou hradbou. Čínské zahrady byly zakládané elitou národa, aby zde se svými přáteli příjemně trávili podzim života.

Typické pro čínské zahrady jsou uměle vytvořené skály. Na vytvoření nejvyššího místa nejen v zahradě ale i ve městě bylo zapotřebí 2000 t kamene. Tím vznikla skála 12 m vysoká, ze které bylo vidět až na řeku Huang Pu. Voda hraje v zahradách také důležitou roli, stejně jako různé rostliny a pavilony. Průhledy skrz různá okna, otvory a vstupy ve zdech nabízejí jakoby orámovaný pohled do přírody a tyto obrazy se na každém kroku mění. Zahrada je rozdělená do 6 oddělení bílou zdí, na jejímž vrcholu se vlní tělo draka s mohutnou hlavou.

I okolí zahrady je zajímavé. Nacházel se tu a stále tu stojí City God Temple, neboli chrám bohů, ochraňujících město.

Stojí zde i nejstarší čajovna z celé Šanghaje. Dnešní vzhled je z r. 1784. Zahrada je obklopená komplexem budov v čínském stylu, jehož výstavba začala v r. 1994. Když totiž rodina Pan zahradu Yu v r. 1760 musela z finančních důvodů prodat, byli to městští obchodníci, kteří ji zakoupili a v její blízkosti se pak usadili. Za těmito obchodníky se pak táhli pouliční prodejci se stánky s jídlem, denními potřebami a čajovnami. Tato tradice tu zůstala - i když v nových prostorách - dodnes zachována. Bazar tu vedle zahrady žije dál.

People´s Square a Nanjing Road

Se vznikem koncesí pak pro cizince vyvstala i otázka jak trávit volný čas. Tak vznikla závodní dostihová dráha v britské části International Settlement. Zároveň tu byly možnosti i pro další sportovní vyžití.  Po vzniku republiky v r. 1949 bylo vše s výjimkou budovy jezdeckého klubu srovnáno se zemí a v padesátých letech se postavila třída Renmin Avenue, která bývalou dostihovou dráhu protnula uprostřed a rozdělila tak na severní a jižní část. Místo tohoto sportoviště tedy vzniklo náměstí pod jménem People´s Square.

V devadesátých letech pak začala mohutná výstavba státních budov jako např. muzea, radnice, divadla a městského urbanistického a plánovacího centra, kde můžete vidět model města. Umístěním těchto staveb na prostorách bývalé dostihové dráhy se tak tato obrovská plocha rozbila na jednotlivé části a symbol dekadence západní kultury - tedy jezdecký klub a ostatní sportoviště - byl překonán a zničen.

V budově bývalého jezdeckého klubu se dnes nachází umělecké muzeum a na 5. patře restaurace Kathleen´s 5, na jejíž terase si můžete vychutnat pohled na dnešní People´s Square.

Ulice Nanjing spojuje Bund s People´s Square a dále pokračuje až k chrámu Jing´an. Zejména její východní část - Nanjing Dong Lu - byla a stále je obchodní tepnou s prvními obchodními domy se zahraničním zbožím. Dnes je tato část pěší zónou a rozhodně by měla být na programu každého návštěvníka Šanghaje.

Židé v Šanghaji

Židé žili v Šanghaji již v 19. století a byli to velmi úspěšní obchodníci. Nejznámějším byl pravděpodobně Sir Sassoon, který kromě jiných budov nechal postavit např. na Bundu dnešní Peace hotel.

Nejvíce Židů ale přišlo do Šanghaje před 2. světovou válkou, protože zde hledali útočiště. Přicestovalo jich přes 30.000. Podmínky, ve kterých žili, byly žalostné ale většina z nich si tak zachránila život. V Šanghaji se dochovaly dodnes pouze 2 synagogy, přičemž jedna z nich slouží jako muzeum. Druhá je zavřená.

Další jména úspěšných židovských podnikatelů v Šanghaji: Hardoons, Kadoories, Ezras, Gubbays, Sophers, ...

 

 

moderní Šanghaj Pudong
moderní Šanghaj Pudong
Šanghaj Pudong 19. století
Šanghaj Pudong 19. století
Pudong se symbolem Šanghaje - Pearl oriental tower by night
Pudong se symbolem Šanghaje - Pearl oriental tower by night
návštěva Pearl oriental tower
návštěva Pearl oriental tower
Pudong 2015 - zleva Shanghai Tower (632 m), Jin mao (382 m), Shanghai World Financial Centre (492 m)
Pudong 2015 - zleva Shanghai Tower (632 m), Jin mao (382 m), Shanghai World Financial Centre (492 m)
Pudong 2015 by night
Pudong 2015 by night
Jin Mao
Jin Mao
Bund by night
Bund by night
People´s square
People´s square
pohled z People´s square na Pudong
pohled z People´s square na Pudong
bývalý jezdecký klub na People´s square
bývalý jezdecký klub na People´s square
bytové apartmány v Šanghaji - čtvrť Gubei
bytové apartmány v Šanghaji - čtvrť Gubei
moderní umění
moderní umění
Park mučedníků
Park mučedníků
chrám Longhua s pagodou
chrám Longhua s pagodou
chrám Longhua nedaleko Parku mučedníků
chrám Longhua nedaleko Parku mučedníků
Xintiandi - bývalý lilong
Xintiandi - bývalý lilong
původní vstupy do bytů tzv. shikumen s bohatou výzdobou nad vchodem
původní vstupy do bytů tzv. shikumen s bohatou výzdobou nad vchodem
Xintiandi - dnes centrum zábavy a gastronomie
Xintiandi - dnes centrum zábavy a gastronomie
restaurace Paulaner v Xintiandi
restaurace Paulaner v Xintiandi
kování na vstupních dveřích
kování na vstupních dveřích
metro v Šanghaji - rychlé, čisté, bezpečné a spolehlivé - prostě nejlepší!
metro v Šanghaji - rychlé, čisté, bezpečné a spolehlivé - prostě nejlepší!
Jing ´an chrám v zajetí moderní Šanghaje
Jing ´an chrám v zajetí moderní Šanghaje
prostor před chrámem
prostor před chrámem
uvnitř chrámu
uvnitř chrámu
park v blízkosti chrámu Jing ´an
park v blízkosti chrámu Jing ´an
volný čas tráví Číňané v parcích tancem
volný čas tráví Číňané v parcích tancem
Číňané milují parky, zeleň, květiny, vodu
Číňané milují parky, zeleň, květiny, vodu
na trhu s čínskými suvenýry
na trhu s čínskými suvenýry
i toto je centrum Šanghaje
i toto je centrum Šanghaje
praktický dopravní prostředek
praktický dopravní prostředek
i Číňané milují psi
i Číňané milují psi
posezení na zápraží
posezení na zápraží
i toto je Šanghaj...
i toto je Šanghaj...
Century park v Pudongu
Century park v Pudongu
Century park
Century park
Century park
Century park
Century park
Century park
taxikáři a jejich vozítko "tuk tuk"
taxikáři a jejich vozítko "tuk tuk"
jezdit tuk tukem bylo praktické a levné
jezdit tuk tukem bylo praktické a levné
naložené maso v soli
naložené maso v soli
inspirace španělskou architekturou
inspirace španělskou architekturou
vietnamská polévka Pho - nejlepší je v restauraci Mavilla v ulici Gaojing, Qingpu District
vietnamská polévka Pho - nejlepší je v restauraci Mavilla v ulici Gaojing, Qingpu District
moje qipao šaty a náš čínský pekinéz Vitoušek
moje qipao šaty a náš čínský pekinéz Vitoušek
vycházky po Šanghaji s mými českými a slovenskými turisty
vycházky po Šanghaji s mými českými a slovenskými turisty
návštěva Marxe a Engelse ve Fuxing parku v bývalé francouzské koncesi
návštěva Marxe a Engelse ve Fuxing parku v bývalé francouzské koncesi
u Puškina - památník nechali postavit zde žijící Rusové, kteří sem prchli po r. 1917 před komunisty
u Puškina - památník nechali postavit zde žijící Rusové, kteří sem prchli po r. 1917 před komunisty
Fuxing park v bývalé francouzské koncesi
Fuxing park v bývalé francouzské koncesi
vycházka na téma art déco architektura
vycházka na téma art déco architektura
křesťanský kostel postavený Ladislavem Hudcem - slovenským architektem, který se v Šanghaji zasloužil o výstavbu několika desítek budov
křesťanský kostel postavený Ladislavem Hudcem - slovenským architektem, který se v Šanghaji zasloužil o výstavbu několika desítek budov
pohled na kostel uvnitř
pohled na kostel uvnitř
tradiční čínská architektura v Šanghaji - Qibao
tradiční čínská architektura v Šanghaji - Qibao
Qibao
Qibao
Qibao
Qibao
Qibao
Qibao
čínská architektura v okolí Yu zahrady
čínská architektura v okolí Yu zahrady
čajovna - Yu zahrada
čajovna - Yu zahrada
čajovna - Yu zahrada
čajovna - Yu zahrada
historie se tu prolíná s moderní dobou
historie se tu prolíná s moderní dobou
Yu zahrada v centru Šanghaje
Yu zahrada v centru Šanghaje
romantická zákoutí zahrady
romantická zákoutí zahrady
zahrada
zahrada
zahrada
zahrada
zahrada
zahrada
zahrada
zahrada